Investice

Zítřek je vytvořen dneškem: Investujte s vizí!

 Klienty učíme základní principy investování a prostřednictvím pravidelných servisních schůzek je v oblasti investic především vzděláváme. Přestože v Česku už dlouho funguje několik investičních společností, ve srovnání s Evropou na tom nejsme vůbec dobře. Alespoň, co se informací a znalostí týká. 

coins, currency, investment-1523383.jpg

Ochrana peněz před inflaci

Investování do aktiv s potenciálně vyššími výnosy než inflace může chránit hodnotu vašich peněz v dlouhodobém horizontu. To znamená, že vaše investice mohou udržet nebo dokonce zvýšit svou kupní sílu v čase.

Růst majetku

vám umožňuje generovat pasivní příjmy a růst vašeho majetku. Správně zvolené investice mohou nabídnout vyšší výnosy než běžné spoření na účtu nebo termínovaný vklad.

Diverzifikace portfolia

vám umožňuje rozložit riziko tím, že diverzifikujete své investice do různých aktiv, jako jsou akcie, dluhopisy, nemovitosti a komodity. Tím můžete snížit vystavení riziku a maximalizovat potenciální výnosy.

Plánování na důchod

je klíčovým prvkem plánování na důchod. Ukládání peněz do investic vám může pomoci zajistit finanční stabilitu a pohodlí v důchodovém věku a umožnit vám dosáhnout finanční nezávislosti.

Dosahování cílů

vám umožňuje dosáhnout různých finančních cílů, jako je koupě domu, financování vzdělání dětí, cestování nebo dosažení finanční svobody. Efektivní investice vám může poskytnout potřebné finanční zdroje k dosažení těchto cílů.

Zvýšená likvidita

Mnoho investičních aktiv je relativně snadné koupit a prodat, což znamená, že máte větší likviditu ve srovnání s jinými formami majetku, jako jsou nemovitosti. Tím se vám poskytuje větší flexibilita a možnost reagovat na změny na trhu.

Přejít nahoru